Przeglądy budowlane Garwolin Przegląd, Powiat Garwoliński Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy dokładnie i fachowo.08-400 Rzezczypospolitej 15 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Garwolin. Przeglądy roczne Garwolin, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Garwolin, ekspertyzy Marek Górka sekretarz@garwolin-starostwo.pl starostwo@garwolin-starostwo.pl mazowieckie 25 6843010

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Garwolin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Garwolin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Garwolin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Garwolin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Garwolin

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Garwolin
kontrole techniczne budynków Garwolin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Garwolin Portal Garwolin Miasto Garwolin Przeglądy techniczne Garwolin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku